Teologisk grundsyn

Vår teologi bygger på evangelisk tro och de klassiska ekumeniska bekännelserna (niceanska och apostoliska bekännelserna). Vi betonar en evangelikal (se Lausannedeklarationen och Kapstadsöverenskommelsen) och karismatisk teologi (betoning på den helige Andens gåvor och ledning). Vi tror på Bibelns gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv