Våra kurser

Bibeln 24/7 innebär att du läser när du vill och var du vill. Som studerande får du tillgång till denna webbplats med studiematerial att läsa in och uppgifter att lösa som sedan lämnas in till studieledaren. Två vardagskvällar i månaden (jämna veckor) träffas alla på plats i Göteborgskyrkans lokaler för undervisning/bibelkvällar och samtal med mentor. Efter ett års studier är det sedan dags för examination och diplom. Bibelkvällarna är öppna för alla även de som ej går bibelskolan.